Spring til indhold

Dagligdagen i Unsgård Børnehus

Her kan du læse om en dag i Unsgård Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Vuggestuen:

6.45-7.30 tilbyder vi morgenmad.

8.00 vi fordeler os på de to vuggestuegrupper, Regndråberne og Solstrålerne.

8.45-9.15 holder vi en lille samling, hvor børnene spiser deres medbragte frugt, og vi serverer bondebrød med smør. Vi synger sange og snakker om, hvem der er kommet i vuggestue i dag.

Vuggestuegrupperne går sædvanligvis udenfor og leger om formiddagen. I perioder med stor aldersforskel i gruppen er der mulighed for at dele børnene om formiddagen og tilgodese store og små hver for sig i de pædagogiske aktiviteter.

10.45 spiser vuggestuebørnene deres medbragte frokost

12.00 vil de fleste børn sove til middag

13.30-14.30 spiser børnene deres medbragte eftermiddagsmad. Børnene spiser efterhånden, som de er vågne og sultne. Derefter leger vi.

 

Børnehaven:

6.45-7.30 tilbyder vi morgenmad.
8.00 fordeler vi os på de to børnehavegrupper, Måneskin og Stjerneskud.
9.00-ca 9.30 holder vi samling i begge grupper, og børnene spiser deres medbragte frugt. Til samlingen synger vi, læser bøger, leger små lege, rimer og snakker om dagen og hvem, der er i børnehaven. Samlingen er et vigtigt tidspunkt på dagen, her værner vi om nærværet og fordybelsen i gruppen. Samlingen har en vigtig rolle for børnenes oplevelse af samhørigheden og fællesskab.

Formiddagen i børnehaven vil bestå af bl.a. lege, aktiviteter, legegrupper og sproggrupper. Vi vægter udelivet meget, så vi er oftest også ude på legepladsen om formiddagen.

11.00 spiser vi vores medbragte frokostmadpakker.
Kl. ca. 11.45 puttes de yngste børnehavebørn til lur.
12.00-14.00 Vi leger ude på legepladsen.
14.00 spiser vi vores medbragte eftermiddagsmad.
Efter eftermiddagsmaden vil vi lege videre eller fortsætte formiddagens læringsgrupper, og børnene vil efterhånden blive hentet. Er vi inde, vil vi slå grupperne sammen kl. 15.30, hvor vi alle samles i sidebygningen.

 

Traditioner:

I løbet af året har vi flere faste traditioner såsom månedlige fællesfødselsdage, påskejagt samt Sved på panden (aktivitetsdag fredag i uge 41). I samarbejde med forældrerådet/forældrene arrangerer vi fastelavn, børnehusets fødselsdag, arbejdslørdag og julefest. Vi vægter det gode og betydningsfulde samarbejde med forældrene i vores børnehus.