Spring til indhold

Pædagogik i Kernehuset Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pædagogikken i Kernehuset

Vores læringsmiljøer er en vekselvirkning mellem forskellige former for læringsrum og forskellige former for legemiljøer. Vores lege- og læringsmiljøer tager udgangspunkt i:

  • Inklusion og læringsfællesskaber – det gode møde, dig og mig om noget, aktiv deltagelse, relationen og fællesskab som det bærende element.
  • Æstetikken / det fysiske rum – synlighed, dynamik, overblik og orden i indretningen, tydelige anvendelsesmuligheder og genkendelighed. Det er lettere at holde orden, hvis tingene har en fast plads. Overskuelighed er et tryghedsskabende element for børnene, og hjælper børnene med organiseringen og at finde rundt.
  • Nærvær og fælles opmærksomhed – plads til både det lille og det store fællesskab, fordybelsesmuligheder, rum i rummet, pædagogens rolle og anerkendelse af barnets styrker og kunnen. Vi arbejder med de voksnes positionering, så vi er fordelt og børnene oplever voksne der er til stede og som kan lege, guide og vejlede.
  • Læreplanstemaerne – rammen for den pædagogiske praksis er den styrkede læreplan. Vi sikrer os, at alle læreplanstemaer indgår i husets lege- og læringsmiljøerne samt er en fast del af husets pædagogik.
  • Læring – de voksnes positionering, fordybelse i små og store fællesskaber, fokusemner, daglig samling/læring i læringsgrupperne. Emner repræsenteret i forskellige læringsstile.
  • Sundhed – vi vægter at der både indendørs og udendørs er plads til bevægelse. Vi vægter det sunde indslag i kosten, daglig motion i læringsgrupper, mulighed for massage, afslapning, hygiejne / håndvask og frisk luft hver dag.
  • Leg – vi vægter legen meget højt. Legen på børnenes præmisser og legen som bearbejdelse. Et vigtigt element er derfor at børnene har gode muligheder for at lege med hinanden, og har mulighed for at fordybe sig i udviklende og lærerige lege.
  • Sprog – det sproglige fundament er vigtigt og det er derfor af afgørende betydning, at vi sammen med forældrene er medvirkende til, at vi hele tiden udvikler det, og at det er en fast del af pædagogikken og hverdagen. Vores sproglige lærings- og legemiljøer er etableret med baggrund i Odense Kommunes sprogstrategi, ”Sprogklar” og læreplanen.
  • Dannelse – vi vægter at børn oplever indflydelse, medansvar, medbestemmelse, mangfoldighed, mod, en aktiv deltagelse som bidrager til at give børnene værdier, og læring til at udvikle sig. Børnenes indflydelse ses bl.a. i læringsmiljøerne, ved at vi kan ændre rummets indhold og placering, hvis børnene viser tegn på vigtigheden af dette. Mangfoldigheden ses ved at miljøerne kan noget forskelligt, og dermed også tager højde for at børn indlærer forskelligt. Miljøerne er desuden indrettet således, at børnene kan overskue og magte at have et medansvar, i forhold til at der passes på tingene, at de inddrages i oprydningen og lærer at tage hensyn til hinanden, og tør øve sig i at stå frem både spontant og planlagt. Vi arbejder ud fra visionen, at for at behandle alle ens, skal de behandles forskelligt.

Vores miljøer er opdelt i farver. Det betyder, at hvert miljø har sin egen farve og at miljøet har fået navn efter farven. Børn er i en tidlig alder optaget af farver og kan hurtigt forholde sig til farver. Derudover hjælper farverne med at skabe den røde tråd i hele huset.