Spring til indhold

Kernehuset Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kernehusets rammer

Vores hus er lyst og indbydende. Vi lægger vægt på æstetikken i rummene og arbejder løbende med indretningen og rummene for at sikre, at den tilgodeser og understøtter børnegruppernes behov og initiativer, samt børnenes leg og læring.

Indendørs er vores rum funktionsopdelt efter læreplanstemaerne. Det betyder at vi har et kreativrum, et sprogrum, stillerum, rum der egner sig til rolleleg, motorikrum, hvor der kan hoppes, bygges huler, tages fodbad, gå på line m.m.

Udendørs har vi en stor legeplads opdelt til vuggestuebørn og børnehavebørn. På vores legepladser har vi god plads og de indbyder begge til mange forskellige lege og aktiviteter. Vi har en græsplæne hvor der kan spilles boldspil og bygges med store kasser. Der er store træer og buske, sandkasser, legehuse, cykelbane, gynger, en bakke hvor vi kan rulle, trille og kælke, rutsjebane og krat, hvor børnene kan lege lidt mere uforstyrret og mærke årstidens forskellige underlag.

Vi meget bevidste om vores læringsmiljøer ude og inde, og disses betydning for trivslen og udviklingen. I vores læringsmiljøer er alle læreplanstemaer repræsenteret og vi har indrettet vores rum som ”rum i rum”. Det betyder at vores grupperum er opdelt i mindre rum, hvilket gør at vores læringsmiljøer er dynamiske og under konstant udvikling, samt tilgodeser alle børns styrker og interesser, og sætter tydelige rammer for børnene og husets pædagogiske retning.

Vi samarbejder meget på tværs af grupperne. Det betyder, at børnene har stor medbestemmelse for, hvor i ”huset”, ude eller inde, de gerne vil være. Vi voksne er tilknyttet en fast gruppe, men følger børnene rundt i huset og hjælper, hvor der er behov.