Spring til indhold

Dagligdagens rytme i Kernehuset Børnehus

Her kan du læse om en dag i Kernehuset Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Dagligdagen i Kernehuset

Rytmen tilrettelægges efter barnets og børnegruppens behov. Det betyder, at det er cirka tidspunkter og at vi giver slip / ændrer i dagens tidsrytmer, når det giver mening.

 

Kl. 6.30

Børnehuset åbner. Morgenmad indtil kl. 7.15.
Alle grupper er samlet i et af børnehavens grupperum.

 

Kl. 7.50-8.10

Vuggestuebørn og personale går i vuggestuens grupperum.

 

Kl. 9.00

Fordybelse / samling i læringsgrupperne. Der laves pædagogiske aktiviteter.

 

Kl. 10.45-11.30

Frokost i mindre fællesskaber.

 

Kl. 11.30-12.30

Bleskift, putning, middagssøvn i vuggestuen.
Fordybelse / pædagogiske aktiviteter ude eller inde i børnehaven.

 

 

Kl. 14-14.30

Eftermiddagsmad.

 

Kl. 14.30-16.30

Leg / pædagogiske aktiviteter.
I løbet af året har vi flere faste aktiviteter, såsom fastelavn, påske, årstiden, ferniseringer, julehygge m.m.

 

Forældresamarbejde

Vi synes, at det er rart med forældre der viser interesse for børnenes hverdag og liv i børnehuset. Vi vægter dialog og ligeværdigt samarbejde højt. Vi respekterer forældrene og inviterer til at være åben og ærlig omkring barnet og børnehuset, både gode oplevelser og når der er udfordringer.

 

Vi lytter, og respekterer forskellige holdninger og synspunkter, og vil gerne imødekomme disse så vidt muligt. Børnene er forældrenes, men vi samarbejder om, at give børnene så gode vilkår som muligt.