Spring til indhold

Børnehuset Lillelunds rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Lillelund

Kirkegyden 23
5270 Odense N
63 75 46 00

Åbningstider

Mandag - Fredag 06.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Marianne Eithz Pedersen

Vi har en stor legeplads med kuperet terræn, høje træer og mange kroge, hvor der er mulighed for at lege i fred. Vi vægter udelivet meget, både på legepladsen og i nærmiljøet. Det styrker børnene motorisk, personligt, sansemotorisk og giver indsigt i naturen.

I 2017 fik vi udvidet et overdækket område. Her vil der være yderligere muligheder for at være ”inde” i uderummet og skabe nogle læringsmiljøer til gavn for børnene.

Vuggestuen har sin egen store legeplads med diverse legeredskaber, gynger m.m. Ligeledes er der krybbe rum, så børnene både kan sove indendørs og uden for.

Huset er indrettet, så de forskellige rum har forskellige muligheder for leg og udfoldelse. Vi er meget opmærksomme på, hvordan rummene fungerer i forhold til inkluderende læring og børnenes trivsel.

Børnene kan fordybe sig, lege i mindre grupper og der skabes læringsmiljøer, der tilgodeser forskellige kompetencer, f.eks. rollelege, konstruktion, bevægelse og kreativitet.

Vi har et stort idrætsrum med rigtig mange muligheder for motorisk udfoldelse både for børnehavebørn og vuggestuebørn.

Vuggestuen er for nyligt blevet totalrenoveret med gulvvarme, nye garderober og et nyrenoveret toiletrum.

Vi har et skur, der er indrettet som værksted og med en varmeblæser er det muligt at bruge det hele året.

Vi er i årsskiftet 2017-2018 ved at få lavet en moon car bane. Der ud over har vi en bålhytte, der bliver brugt flittigt.