Spring til indhold

Pædagogik i Kastaniegården Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Kastaniegården arbejder vi bl.a med:

At skabe tryghed i kendte og hjemlige omgivelser for børnene og deres forældre.


Tryghed i hverdagen er, for os i Kastaniegården, en væsentlig forudsætning for at "turde" indgå i samspil med andre mennesker.

 

Det er bl.a. i den mellemmenneskelige relation der skabes grobund for en god dannelse og den positive udvikling.

 

Vi har brug for, at spejle os i andre for, derigennem, at blive bekræftet i at vi er "gode" nok. Det styrker vores positive selvopfattelse, som igen giver større tryghed i relationen med andre mennesker. 

 

På den måde skabes der en god og tryg base, for en god dannelse og en positiv udvikling.

At skabe socialt velfungerende og ansvarlige børn.


Vi mener, at det er af afgørende betydning, at børnene "øver" sig i at mestre de sociale færdigheder, så de kan indgå i relationer på en god og konstruktiv måde.

At skabe selvhjulpne og hjælpsomme børn.


Skal børnene udvikle deres forskellige færdigheder er det vigtig, at de selv får lov og tid til at klare de forskellige "udfordringer".

At fastholde traditionerne og skabe nogle nye.


I Kastaniegården har vi fokus på, at bevare husets traditioner og de kulturelle traditioner. Af husets traditioner kan bl.a. nævnes - maddag, forældrekaffe, sommerfest, julearrangement og overnatning.


Af kulturelle traditioner kan bl.a. nævnes - fastelavn, påsken og julen.

At sikre en optimal indkøring og modtagelse af nye børn og forældre.


Vi indbyder til et konstruktivt samarbejde, imellem forældre og Kastaniegården.