Spring til indhold

Pædagogik i Ærtebjerggård Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I vuggestuen har vi i vores pædagogik særligt fokus på at skabe nærvær, tryghed og udvise omsorg for alle børn på gruppen.

 

Vi arbejder målrettet med ”Fri for mobberi”, som er en vigtig del af vores pædagogik. Her er værdier som mod, omsorg, tolerance og respekt i fokus. Når børn får lært de ”sociale spilleregler”- som f.eks. at behandle hinanden ligeværdigt, at acceptere og tage hensyn til hinanden osv., så har man nemmere være en del af et fællesskab.

 

Vi prioriterer at være nærværende og synlige voksne, som har øje for, om alle børn er i trivsel. Vi har indført en metode, som sikrer os, at vi får set alle børn og får øje på, hvis et barn ikke er i trivsel, hvilket gør os i stand til at handle. Vi har et tæt samarbejde med psykolog, ergoterapeut og talepædagog.

 

Vi vægter højt, at børnene føler sig hørt, set og forstået og børnene har indflydelse på egen hverdag. Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne med hensyn til af- og påklædning, spisning og toiletbesøg. Og børnene hjælper til med små praktiske gøremål.

 

Vi arbejder med positioneringer, som betyder, at vi voksne placerer os der, hvor børnene er. Så vi har mulighed for at guide, støtte, hjælpe børnene med at komme med i leg og løse konflikter.