Spring til indhold

Pædagogik i Børneborgen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Børneborgen

Bjerregaardsvej 9
5000 Odense C
63 75 17 10

Åbningstider

Mandag 06:30 - 16:45
Tirsdag - Fredag 06:30 - 16:30

Daglig pædagogisk leder

Anette Drud Jepsen
I Børneborgen vil vi gerne lykkes med at udvikle socialt
kompetente og selvstændige børn

Respekt – Omsorg – Positiv tilgang er grundstenene i dagligdagen og vi har defineret ovenstående som grundlag for det vi er sammen om og gerne vil med børnene. Stemningen i huset er både i indretning og tilgang varm, anerkendende og tryg. 

Legen er barnets måde at håndtere og med tiden mestre verden på, derfor ser vi det som vores vigtigste opgave at give plads og mulighed for at legen kan udvikles. Det er i legen, at børnene har mulighed for at fordybe sig både alene og i samspil med andre. Når børnene leger, lærer de at forhandle og samarbejde, og de prøver sig selv af i forhold til deres sociale og personlige kompetencer og færdigheder. Det er også her det at knytte venskaber og danne relationer bliver afprøvet og kan blomstre.

Læring om sig selv og andre er en fortløbende proces. Barnet skal have mulighed for udvikling/læring gennem en alsidig række af meningsfyldte aktiviteter, relationer og oplevelser. Herigennem skaber vi mulighed for at barnet kan gøre sig egne erfaringer. Det er de voksne omkring barnet, som har ansvar for at skabe de optimale rammer og miljøer for barnets udvikling/læring.

Vi har fokus på overgange fra vuggestue til børnehave til ældstebørnsgruppen. Her samarbejdes der på tværs af vuggestuegrupper og børnehavegrupper. 
Vi har et meget åbent hus, hvor børnene kan lege sammen, besøge hinanden eller spise madpakke med sin bedste ven på en anden gruppe.