Spring til indhold

Pædagogik i Albanigade Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Leg

For os er legen afgørende for børnenes evne til at knytte relationer og venskaber. Det er i legen, at børnene har mulighed for at fordybe sig både alene og i samspil med andre, de lærer at forhandle og samarbejde, og de prøver sig selv af i forhold til deres sociale og personlige kompetencer og færdigheder. Den voksne vælger enten at være iagttageren, igangsætteren eller medspilleren i legen.

 

Natur og udeliv

Ved at være i naturen udvikles børnenes sanselighed og naturforståelse, herved lærer børnene at respektere og værne om dyr og planter. Vi planlægger aktiviteter, så børnene gøres bekendt med de fire elementer: ild, vand, jord og luft. I naturværkstedet er der udstoppede dyr, urtepotter, jord, naturmaterialer, osv. Vi tilstræber, at alle børn er ude hver dag uanset vejret.

 

Bevægelse

Motoriske færdigheder og bevægelse er drivkraften i barnets udvikling og leg. Vi har indkøbt legeredskaber og indrettet vores legeplads og børnehus, så børnene får rig mulighed for fin- og grovmotorisk udfoldelse.

 

Desuden hjælper børnene til med hverdagens små praktiske gøremål, og vi støtter børnene i at blive selvhjulpne med hensyn til af- og påklædning, spisning og toiletbesøg.

 

Billedkunst

Vi har fokus på børnenes egne kreative udtryk. De tegner og maler billeder og omverdenen får herved indsigt i børnenes interesser, oplevelser, følelser m.m.


Vi understøtter børnene i at arbejde og eksperimentere med forskellige udtryksformer og materialer, så børnenes egen fantasi og kreativitet styrkes. Også andres kunst er interessant for børnene, derfor besøger vi ofte Odense bys forskellige kunst- og kulturtilbud.