Spring til indhold

Pædagogik i Albanigade Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Som alle andre daginstitutioner arbejder vi under dagtilbudsloven, den styrkede læreplan og børnekonventionen – du kan læse mere om vores læreplan for hele institution Munkebjerg her på hjemmesiden og om Albanigades børnehus på Aula. Derudover gør vi os tanker om, at vores pædagogik gerne skal afspejle den børnegruppe/de familier vi har i huset. Vi oplever at mange familier har et travlt liv - også i weekender og ferier. Derfor prøver vi bevidst også at dyrke langsomligheden – vi snakker ikke kun om læremiljøer, men også om væremiljøer. Selvom vi voksne ofte har travlt, prøver vi at skynde os langsomt, så børnene ikke mærker til denne travlhed. En kongstanke er, at det ikke er, hvad vi laver med børnene der er vigtigst, men hvordan vi er sammen med dem. Børn skal føle sig set og værdsatte, de skal være omgivet af nærværende voksne, som er nysgerrige på hvad børn vil med verden og ikke kun være optaget af de voksnes mål for børn – det handler bl.a. om demokratisk dannelse.

 

Pædagogik bliver man aldrig færdig med, den er hele tiden i udvikling, efterhånden som børn, familier og samfund ændrer sig og efterhånden som vi får ny viden om børns udvikling og trivsel. I 2023 har vi søgt og fået penge til at have et særligt fokus på børnenes sansemotoriske udvikling og dennes betydning for al anden udvikling. Vi er pt. også optaget af, at kerneopgaven i disse år ændrer sig – vi oplever, at flere børn har brug for tæt følelsesmæssig støtte og at den mere værkstedsprægede pædagogik mindskes. Det kalder på nye måder at organisere sig på, nye kompetencer og nye måder at tænke forældresamarbejde.

 

Vi håber at årene i Albanigade børnehus bliver en forunderlig tid, som sætter positive spor i børnene i mange år fremad.