Spring til indhold

Albanigade Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Huset er indrettet, så hver børnegruppe har et stort grupperum samt et mindre rum, så der er mulighed for at gå i mindre læringsgrupper. Indretningen af grupperummene er lavet, så alle læreplanstemaer kan komme i spil på den ene eller anden måde. Legetøj, bøger, materialer, kopper, tøj osv. er tilgængeligt og i børnehøjde.

 

Vi har endvidere indrettet huset med værksteder, der understøtter de pædagogiske læreplaner. Vi har et motorik-værksted, et billedkunst-værksted og et natur-værksted. Vores værksteder bruges spontant eller planlagt efter turnus.

 

Huset har en dejlig, stor gammel have, der er indrettet som legeplads, her er gamle træer og buske, sand, grus, græs og en lille bakke samt legeredskaber. Uderummet er sammen med husets indretning med til at udfordre børnenes grundmotorik og sanser. Vi bestræber os på at være på legepladsen hver dag. På legepladsen er det børnenes egne lege, der er de dominerende (f.eks. boldspil, fange- og gemmelege) men der foregår også aktiviteter, der er mere voksenstyrede samt ”arbejdsprægede” aktiviteter såsom oprydning.