Spring til indhold

Dagligdagen i Albanigade Børnehus

Her kan du læse om en dag i Albanigade Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Albanigades børnehus er alle børn tilknyttet en fast gruppe med 3-4 faste voksne – det tror vi på giver tryghed for børnene. På stuerne er børnene ikke aldersopdelte, men vi deler os i mindre grupper i løbet af dagen, hvor aldersopdeling, relationer og andre pædagogiske overvejelser er styrende for gruppedannelserne. Styrkerne ved at have børn på forskellige alderstrin samlet er, at de største lærer at tage hensyn og får mulighed for at lære fra sig til de yngre – det styrker selvværdet. Omvendt, får de mindste nogle rollemodeller de kan lære af. Vi arbejder med en glidende overgang fra vuggestue til børnehave, hvor man tyvstarter lidt i børnehaven, ligesom børnene kan have brug for at komme lidt tilbage til vuggestuen, selvom man er startet i børnehaven. Vi vil gerne kendes på, at vi tager alle de hensyn vi overhovedet kan, så børnene oplever overgangene så trygt som muligt.
Vi åbner kl. 6.30 og frem til kl. 8 er vi samlet på en stue – både vuggestue- og børnehavebørn – er der mange børn deler vi os i to grupper 7.30. Frem til kl. 7.30 er der mulighed for at børnene kan få en skål havregryn hvis de ikke har fået morgenmad – nogle børn har en gnavebolle med til den tidlige morgenstund.

 

Det er vigtigt at forældre giver informationer om deres barn om morgenen, som kan have betydning for barnets dag – f.eks. manglende søvn.

 

Kl. 8 åbner alle stuer.

 

Ved 9-tiden spiser børnene deres medbragte frugt/ formiddagsmad. Derefter ligger de fleste planlagte pædagogiske aktiviteter, hvor vi oftest er i mindre grupper, eller i grupper på tværs af huset.

 

Ved 10.30-11-tiden spises der frokost lavet af Byens køkken. Efter frokost puttes vuggestuebørnene og de børnehavebørn der har brug for det.

 

Fra kl. 12-13.30 afholder personalet på skift et ugentligt stuemøde, hvor næste uges aktiviteter planlægges og andre pædagogiske overvejelser vendes, samt forældresamtaler afholdes. Derudover afvikler personalet pauser. Børnehavebørnene er på legepladsen i det tidsrum.

 

Ca. kl. 14 spiser børnene deres medbragte eftermiddagsmad.

 

Fra 15.45 samles vi igen – enten på en stue eller på legepladsen og kl. 16.30 lukker børnehuset (16.45 mandag).

 

Vi lægger billeder og lidt info ud på Aula – oftest kun en gang om ugen, så vi kan være så nærværende med børnene som muligt resten af tiden.

 

I løbet af året har vi en række faste traditioner: F.eks. fastelavn, bedsteforældredag, sommerfest og
julefest.