Spring til indhold

Dagligdagen i Albanigade Børnehus

Her kan du læse om en dag i Albanigade Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vores overordnede mål er at skabe et sted, hvor børn, forældre og personale føler glæde ved at komme. Vi indgår i det daglige i en åben dialog med forældrene for sammen med dem, at give børnene de bedste trivsels- og udviklingsmuligheder.

Børnene er tilknyttet faste grupper, men de går på besøg hos hinanden og får herved mulighed for at dyrke venskaber på tværs. I løbet af dagen har vi faste samlingspunkter, men der er plads til spontanitet, forskellighed og individuelle behov.

 

Hverdagsaktiviteter kan f.eks. være:

Samling

- Oplæsning og historiefortælling

- Sange og sanglege

- Projekter og planlagte aktiviteter i læringsgrupper

- Motorik og bevægelse

- Klippe, klistre, tegne og male

- Ture og udflugter

- Udeleg

- Praktiske arbejdsopgaver

- Selvhjulpenhed

 

Vi har faste traditioner i forbindelse med jul, fastelavn og påske og vi holder en markedsdag hvert forår.

 

Både i børnehavegrupperne og i vuggestuegrupperne arbejder vi på tværs med de ældste børn i storbørnsgrupper.