Spring til indhold

Pædagogik i Elverhaven Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Elveråret er børnenes sidste børnehaveår, inden de begynder i forårssfo. Derfor handler alle vores fordybelser, vores fysiske læringsmiljøer og vores samvær om ’Mestring og Samarbejde’. Når Elverbørnene begynder i Elverhaven, har de meget brug for hjælp til at mestre og samarbejde, og det får de. Som tiden går, børnene begynder at vise os voksne, at nu vil de gerne mere selv: Selv bestemme hvilken fordybelse, de vil være i. Selv klare tøjet i garderoben. Selv dække bord til frokosten. Selv løse skærmydslerne med vennerne, og selv nå tingene på øverste hylde. Så træder vi voksne et skridt væk, så vi ikke er så tæt på, men stadig lige i nærheden. 

I Elverhaven bruger vi også meget tid på det med at være en god kammerat. Hvordan man taler til hinanden, hjælper hinanden, omgås hinanden, så man er en god kammerat. Næsten alt i Elverhaven handler om at lære at kunnen selv og være en god kammerat.

Tal og bogstaver skal skolen nok lærer børnene en masse om, så i Elverhaven har vi mere fokus på sprog. På at lære nye ord, på at bruge ordene til at beskrive vores ønsker og følelser, så andre kender dem, og på at bruge ord til at fortælle om de ting vi oplever. Og så er der dét med at lytte til andre. Det er også en del af dét med sprog.

I uderummet har vi haft fokus på, at de forskellige læringsrum skal stimulere alle sanserne: Blomster man kan spise, blade der rasler i vinden, smukke farver at kigge på, og buske med torne, som man kan stikke sig på, hvis man ikke er varsom, når man er på brombærrov. Sanselige uderum stimulerer hjernen og følelserne og giver lyst til at gå på opdagelse. Nogle gange er vi voksne endda så heldige, at børnene tager os med på eventyr.