Spring til indhold

Tryllefløjten Børnehus

Her kan du læse om Tryllefløjten Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Tryllefløjten børnehus er et integreret børnehus med 50 vuggestuebørn og 61-67 børnehavebørn fordelt på fire vuggestuer, to børnehavestuer og en udflyttergruppe, Elverhaven, for de ældste børnehavebørn.

Tryllefløjtens forældregruppe har tilvalgt den kommunale frokostordning.

Tryllefløjten børnehus åbnede i 1944 som vuggestue, og selvom forandringens vinde siden har blæst meget nyt liv ind i Tryllefløjten, så mærkes historiens vingesus stadig i de røde mursten i børnehuset på Palnatokesvej.