Spring til indhold

Tryllefløjten Børnehus

Her kan du læse om Tryllefløjten Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Tryllefløjten børnehus er et integreret børnehus med 50 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn fordelt på fire vuggestuer, to børnehavestuer og en udflyttergruppe, Elverhaven, for de ældste børnehavebørn.

Tryllefløjtens forældregruppe har tilvalgt den kommunale frokostordning.

Tryllefløjten børnehus åbnede i 1944 som vuggestue, og selvom forandringens vinde siden har blæst meget nyt liv ind i Tryllefløjten, så mærkes historiens vingesus stadig i de røde mursten i børnehuset på Palnatokesvej.