Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Tryllefløjten

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Tryllefløjten

Palnatokesvej 47
5000 Odense C
63 75 17 90

Åbningstider

Mandag - Torsdag 6.30-16.45
Fredag 6.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Iben Due Lund

I Tryllefløjten samarbejder vi i teams omkring differentierede pædagogiske indsatser i de små fællesskaber og en fælles bærende struktur i de store fællesskaber. Her er legen og fællesskabet vores fælles omdrejningspunkt. 

Barnet skal føle sig betydningsfuldt i og ikke mindst medskabende af fællesskabet – et fællesskab der bygger på gensidig respekt og samhørighed.

Vi arbejder ud fra den inkluderende, anerkendende og værdsættende tilgang. Vi ønsker derigennem at styrke barnets kerne/selvværd så barnet går videre i sit liv - i tillid til egne formåen og mod på livet.

Læring

Børn lærer og udvikler kompetencer i alle de kontekster, de indgår i løbet af dagen i børnehuset – således også i de pædagogiske rutiner, som udgør skelettet i dagligdagen.
Der sker ligeledes læring i forbindelse med de planlagte pædagogiske aktiviteter der igangsættes i løbet af dagen, samt i børnenes egen leg.

 

Sprog

Vi søger at skabe et stærkt sprogstimulerende miljø i hele børnehuset. Vi har bl.a. fokus på den gode samtale, rim og remser, dialogisk læsning og at sætte ord på hverdagens rutiner mm. 

 

Udeliv

I vores udeliv prioriterer vi legemiljøer der inspirerer til både de stille- og de mere vilde aktiviteter. Vi inddrager natur og naturfænomener ud fra tre tilgange; udeliv-, natur- og science tilgang.

 

Leg og bevægelse

Leg og bevægelser er en naturlig del at vores hverdag. I de daglige aktiviteter søger vi bl.a. gennem leg med div. redskaber at styrker vuggestue- og børnehavebørns motorik og glæde ved bevægelse. 
Samtidig har vi fokus på at understøtte det barnet kan - eller næsten kan.