Spring til indhold

Pædagogik i Den Blå Planet Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den blå planets kultur og pædagogik er funderet i anerkendelse og social inklusion. Vi tror på, at alle - børn som voksne - vokser og udvikles af de gode historier, som vi selv og andre fortæller om os. Vi vægter, at børns udvikling sker i deres eget tempo, på deres eget initiativ, men med inspiration, motivation og støtte fra os. 
Vi anerkender børn for deres forskellighed, så de føler sig trygge og værdifulde samt får mod på at afprøve sig selv i verden. 

Social inklusion og Anerkendelse er centrale omdrejningspunkter i Den blå planets pædagogik. Social inklusion betyder, at vi organiserer vores pædagogik, vores fysiske omgivelser og vores samspil med børnene, så der skabes rammer for, at alle børn føler sig som en del af et socialt fællesskab.

Anerkendelse handler om en grundlæggende bevidsthed om, at alle børn er forskellige, har forskellige måder at udtrykke sig på, forskellige interesser, og udvikler sig i forskellige tempi. Dette betyder, at børn tilbydes forskellige læringsvilkår, for at opnå lige udviklingsmuligheder.

 

I Den Blå Planet har vi fokus på at skabe dynamiske læringsmiljøer for børn. Læringsmiljøerne skal understøtte børnegruppens udvikling ved at skabe mulighed for at barnet kan udfolde sig med basis i egne interesser, behov og udviklingspotentialer.  
Vi forstår begrebet læringsmiljø i en bred forstand, idet både de fysiske rammer, børnehusets pædagogik og det pædagogiske personale udgør Den Blå Planets læringsmiljøer.