Spring til indhold

Dagligdagen i Den Blå Planet Børnehus

Her kan du læse om en dag i Den Blå Planet Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Morgen

Vi åbner kl. 06.30 hver dag. Her samles vi i vuggestuen, hvor de yngste børn føler sig mest trygge.

Kl. 07.30 fordeler vi os på egne grupper. Her leger børnene indtil kl. 09.00 hvor der er samling og frugt på gruppen.

Formiddag

I løbet af formiddagen sker der mange forskellige aktiviteter både ude og inde. De voksne positionerer sig, således børnene kan deltage i aktiviteter, leg og læringsgrupper på tværs af børnegrupperne.

Sidst på formiddagen holder de to ældste grupper en lille siesta, hvor de slapper af med historie, yoga, massage osv.

Frokost

Vuggebørnene og de yngste børnehavebørn spiser frokost kl. 10.30. Herefter sover vuggestuebørnene til middag.

De yngste børnehavebørn holder siesta. Til siestaen lyttes der til mindful musik i en halv time, hvor alle får slappet af og hvilet lidt. Hvis man falder i søvn er det okay.

De mellemste og ældste børnehavebørn spiser frokost kl. 11.30. Herefter er det tid til at komme udenfor og lege, hvis man ikke har været det tidligere på dagen, eller hvis man har lyst til at komme med ud igen.

Eftermiddag

Kl. 13.45 serveres fælles eftermiddagsmad på grupperne.

Herefter fordeler børn og voksne sig rundt i huset i forskellige lege og læringsmiljøer.


I løbet af året har vi flere faste aktiviteter såsom fastelavn, deltagelse i H. C. Andersens festival, sommerfest, påskeløb og julehygge.