Spring til indhold

Evaluering

Bæredygtig Børnemad stiller skarpt på madmod, bæredygtige råvarer og variation. Her kan du læse mere om, hvordan maden bliver taget imod i børnehusene.

 

For at undersøge tilfredsheden med Bæredygtig Børnemad har ni børnehuse besvaret et omfattende spørgeskema. 

 

Evalueringen viser blandt, at:

  • madordningen er med til at skabe et måltidsfællesskab, fordi alle spiser det samme. Det giver børnene madmod, og skaber en oplevelse af samhørighed.
  • børnene introduceres for nye smage og nye råvarer, som giver anledning til pædagogiske snakke om mad og bæredygtighed.
  • Bæredygtig Børnemad kan rumme de specifikke ønsker, der kan være til kostsammensætning samtidig med, at maden lever op til ernæringsanbefalingerne for mad til børn.

"Børene bliver sociale omkring måltidet. De deler maden, de hjælper hinanden, venter på hinanden. Der tales meget om maden. Der er et fællesskab omkring måltidet".