Spring til indhold

Organisering

Mad og Sundhed hænger uløseligt sammen. Med gode måltider arbejder vi således aktivt med at understøtte borgernes sundhed hele livet.

Bæredygtig velsmag - Mad med omtanke. Det er Sundhedsforvaltningens beskrivelse af, hvordan vores dygtige madhåndværkere løser opgaven i alle vores køkkener.

 

I Sundhedsforvaltningen fordeler mad- og måltidsområdet sig på fire forskellige områder:

  • Byens Køkken, der leverer mad til plejehjem, bosteder, børnehuse og borgere, der modtager madservice
  • Mad- og Måltidsfagligt Team, der arbejder med kompetenceudvikling af madfagligt personale og borgernært personale samt med kommunikation, udvikling, projekter og events
  • Team Gæstekok, der skaber måltidsoplever på plejehjem gennem madlavning lokalt på afdelingerne
  • Caféerne, der er Odense Kommunes personalecaféer og blomsterservice, der skaber indbydende rammer i caféerne

 

Hvert område fungerer selvstændigt, men har et tæt samarbejde for at skabe synergi, vidensdeling og en sammenhængende madprofil i Odense Kommune.

 

Smag og måltidsoplevelser er vores omdrejningspunkt for at understøtte Odenseanernes sundhed. Det er uanset, om vi taler hensigtsmæssig ernæring, bæredygtige menuplaner eller glæde. Derfor rækker vores fokus ud over køkkenerne og inkluderer borgerens måltidsoplevelse.

Med Odensemodellen sætter vi et tværfagligt fokus på sundhed og rehabilitering, hvor køkkenfaglighed og kompetenceudvikling hos borgernært personale går hånd i hånd. Odensemodellen giver på den måde et struktureret samspil mellem central og decentral faglighed. Samtidig med der både er duft og aktivitet i de lokale køkkener på plejehjemmene. Læs mere om Odensemodellen her.