Spring til indhold

Mad- og Måltidsfagligt Team

Mad- og Måltidsfagligt team er en drifts- og udviklingsenhed, der arbejder med at fremme odenseanernes sundhed, rehabilitering og livsglæde i relation til mad, måltider og ernæring.

 

I Mad- og Måltidsfagligt Team bidrager til borgernes sundhed hele livet. Vi gør ernæring spiseligt for alle ved at omsætte anbefalinger fra teori til praksis gennem indsatser, der leder til et sundere Odense.

Vi opbygger en mad-, måltids- og ernæringsfaglighed på tværs af faggrupper i Odense Kommune. På den måde klæder vi det borgernære personale på til at varetage opgaver, der relaterer sig til odenseanernes mad, måltider og ernæring. Du kan læse mere om vores arbejde på MåltidsAkademiet ved at klikke her.

Vi faciliterer processer, der skaber sammenhæng mellem køkkenfagligt personale og borgernært personale, for at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcer.

Vi møder Odenseanerne i byens rum, og sætter Odense på landkortet som den førende kommune inden for mad, måltider og ernæring.