Spring til indhold

Pædagogik i Det Engelske Pakhus Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi er optagede af, at børnene dagligt deltager i forskellige fællesskaber med deres forskellige forudsætninger, at de føler sig betydningsfulde, føler samhørighed og oplever, at de har en plads i fællesskabet.

 

 

Læring og udvikling sker i samspillet med hinanden, det betyder, at der i børnefællesskabet eksisterer et stort potentiale for læring og udvikling, vi har fokus på at støtte jeres børn i at deltage i børnefællesskaberne.

 

Barn og vokseninteraktionen er den enkeltfaktor der betyder mest for jeres børns trivsel og udvikling.

Det betyder, at vi har udgangspunkt i at skabe en tryg og stabil tilknytning til jeres børn. Med den trygge og stabile tilknytning i ”bagagen”, bliver jeres børn rustet til at indgå i relationerne med hinanden, at indgå i de lærerige fællesskaber som vuggestuen danner rammer for.

 

 

Vi er en vuggestue hvor små mennesker dannes og udvikler sig i retning af at kunne indgå i betydningsfulde relationer og fællesskaber. Vi har et særligt fokus på at støtte jeres børns kropslige, alsidige personlige og sociale udvikling, herunder også deres sproglige og kommunikative kompetencer. Herudover får børnene erfaringer med kultur og natur i vores projekt læring og udvikling i byens uderum.