Spring til indhold

Pædagogik i Åløkke Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Grundstenen i vores arbejde er den anerkendende tilgang og en tro på, at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne.

 

Vores ”røde tråd” er en fælles forståelse og retning i vores pædagogiske praksis, hvor pejlemærkerne er:

 

Kommunikationskultur, samarbejde, nærvær, opmærksomhed, selvværd, fællesskab og fællesskabsfølelse, ansvar, god ven, rollemodel, pli, og forældre og børn som vigtige aktører i Åløkke Børnehus.

 

I Åløkke Børnehus indgår både børn og voksne i mange typer af fællesskaber. Vi kender vigtigheden af og alle børns ret til, at indgå i fællesskaber fra vores arbejde med inklusion.

 

Vi ved, at deltagelse, læring og trivsel er hinandens forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at vi gennem det pædagogiske arbejde og i vores tilgang til børnene, får skabt rammerne for, at det enkelte barn har mulighed for at føle, at det er en betydningsfuld del af fællesskabet.

 

Vi vil gerne kendes på vores hjertevarme, imødekommenhed og høje faglighed. Vi er handlingsorienterede og tager gerne udgangspunkt i en eksperimentende praksis med plads til nysgerrighed og nytænkning!

 

I 2018 har vi fokus på – tidlig indsats, sprog og dannelse. Disse fokusområder vil komme til udtryk i en del af vores pædagogiske aktiviteter og i vores dagligdag.

 

Vi bruger MitBarn til at informere og dokumentere hverdagens hændelser og pædagogiske aktiviteter i dagbog og billeder.

 

På MitBarn deler vi også, indimellem, små ”appetizers”, omhandlende vores pædagogiske tanker og refleksioner! Det er vigtigt for os medarbejdere, at I, som forældre føler jer inddraget i det pædagogiske arbejde omkring jeres barns trivsel og dagligdag.