Spring til indhold

Dagligdagen i Åløkke Børnehus

Her kan du læse om en dag i Åløkke Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Der åbnes i vuggestuen, hvor der tilbydes morgenmad til kl. 7.30. Herefter fordeles børn og voksne på de respektive afdelinger.

 

Efterhånden som børn og medarbejdere møder ind, åbnes op i de forskellige læringsmiljøer. Her leges der frem til kl.9.00, hvor der er samling med frugt.

 

Herefter er der planlagte pædagogiske aktiviteter i børnegrupperne. Vi lægger stor vægt på små fællesskaber, der sikrer deltagelsesmuligheder for alle børn.

 

Vi planlægger de pædagogiske aktiviteter, så de er i god tråd med årstider, højtider og traditioner. Vi holder bl.a. fastelavn, Bedsteforældredage, afslutning for kommende skolebørn og julehygge. Vi bruger nærmiljøet, herunder Åløkkeskoven, zoo, byens kulturelle tilbud og har mulighed for brug af bus.

 

Forældrerådet planlægger og afholder forældrearbejdsdage, sommerfest og julefest.

 

Vi har et godt fundament for forældresamarbejdet, ved at være åbne, ærlige og interesserede.

 

Vi er gode til at varetage børn og forældres behov og interesser i videst muligt omfang, indenfor institutionens rammer.

 

Vi tilbyder forældresamtaler ifm. opstart i vuggestue og børnehave, samt før skolestart. Derudover værdsætter vi den daglige dialog og gode kontakt til jer forældre.

 

Husk at et smil er den korteste vej mellem to mennesker!