Spring til indhold

Pædagogik i Tarup Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Tarup Børnehus er der tre børnehavestuer med børn i alderen 2,10 – 6 år. 

 

Stuerne er opkaldt efter frugterne Kiwi, Mango og Papaya. Det er børnene som i 2020, har været til ”valg” og haft indflydelse på stuernes navne J. Når et barn starter i Tarup Børnehus, starter det på én af disse tre stuer og vil have denne Stue som primært udgangspunkt for hele sit børnehaveliv. På alle tre stuer, er børnene blandet i alderen 2,10 -6 år.

 

Når barnet starter på stuen, begynder det i rød gruppe, som er den yngste gruppe ca.3 år. Den gule gruppe er mellemste gruppe 3-4. årige og den grønne gruppe er de 4-5. årige. På Stuerne vil børnene opleve, at de kan indgå i relationer med yngre, jævnaldrende og ældre børn. Det betyder at læringsmiljøgrupperne kan tilrettelægges således at det enkelte barns udviklingstrin tilgodeses.

 

Vi arbejder også med ”tværgående” læringsmiljøgrupper – Det betyder at alle børn i en bestemt årgang – f.eks. de ældste børn på alle tre stuer, vil opleve at være sammen i ”Spættegruppen” hvor det pædagogiske arbejde er målrettet overgangen til skolen.

 

Hvert år i marts rykker barnet op i den næste gruppe dvs. rød til gul, gul til grøn eller grøn til skole. I de få tilfælde, hvor et barn ikke umiddelbart er klar til at flytte gruppe, vil det pædagogiske personale, i samarbejde med forældre og eksterne pædagogiske konsulenter, og evt. psykolog vurdere om barnet vil profitere af at blive i den eksisterende gruppe og sammen udarbejde en handleplan for barnets udvikling.

 

I Institution Tarup/Pårup arbejder vi med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, og i Tarup Børnehus arbejder vi blandt andet med alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, dannelse, lære børn at sige fra, sætte ord på tanker og handling, danne relationer, tage ansvar og vise omsorg for hinanden. Vi arbejder med ”Fri For Mobberi” som er et pædagogisk antimobbeprogram som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i daginstitutioner/skoler.

 

Det sidste år inden skolestart mødes ældstegruppen/grøn gruppe ca. én dag i ugen, hvor de i sommerperioden har en ugedag, hvor de kan fordybe sig om et tema eller en tur i skoven. I vinterperioden samles storgruppen i gymnastiksalen på Tarup skole fra kl.9-12 ca. Der arbejdes med særlig fokus på selvhjulpenhed, kendskab til primærskoler (Tarup & Paarup). Pædagogik og aktiviteter er målrettet aldersgruppen med fokus på, at udvikle børnene frem mod Forårs-SFO start.

 

 Vi er et åbent hus, hvilket betyder, at børnene har rig mulighed for at danne relationer/venskaber på tværs af stuerne.

 

I Tarup Børnehus vil alle børn blive sprogvurderet når de er senest 3,4 år og igen når de er 5 år. Sideløbende arbejder vi med Tras skema, som er ”tidlig registrering af sprogudvikling”.