Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Tarup

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Tarup

Tarupgårdsvej 11
5210 Odense NV
63 75 82 99

Åbningstider

Mandag - Onsdag 6.30-16.35
Torsdag 6.30-16.45
Fredag 6.30-16.15

Daglig pædagogisk leder

Kenneth Sønderbek Rasmussen

Når et barn starter i Børnehuset Tarup, starter de på Futterød, som er stuen for de yngste børn. Vi har valgt, at de yngste børn skal have en stille start, og indtage børnehavelivet i det tempo barnet er klar til.

 

Når barnet er ca. 4 år, flyttes det til Grønærteby, som består af mellembørnene. På yngstegruppen og mellemgruppen arbejder vi med, at lære børnene at sige fra og til, sætte ord på tanker og handling, danne relationer, tage ansvar og vise omsorg.

 

Det sidste år inden skolestart går børnene på Spættestuen. Der arbejdes med særlig fokus på selvhjulpenhed, fri for mobberi og kendskab til primærskoler, (Tarup og Pårup).

Pædagogik og aktiviteter er målrettet aldersgruppen med fokus på at udvikle børnene frem mod en Forårs-SFO start.

 

Når børnene flytter stuer, er der altid en medarbejder, der følger med for at give børnene tryghed og sikre en god overgang til en ny stue. Når et barn flytter stue, beror det altid på en vurdering af barnets relationer, udvikling og trivsel i tæt samarbejde med forældrene.

 

Ældste- og mellemgrupperne arbejder tæt sammen i læringsgrupper. Det enkelte barn fra disse grupper har en udedag om ugen, hvor der er mulighed for at kunne fordybe sig i aktiviteter over længere tid.

Yngstegruppen deltager i ovenstående læringsgrupper, når det giver mening, og børnene er klar til det.

 

Vi er et åbent hus, hvilket betyder, at børnene har rig mulighed for at danne relationer/venskaber på tværs af stuerne.