Spring til indhold

Tarup Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Huset er indrettet med tre stuer – Kiwi, Mango og Papaya.

Huset er indrettet så hver børnegruppe har et grupperum, som bliver indrettet i læringsmiljøer. Læringsmiljøerne er fleksible og ændres i forhold til børnenes interesser og behov og pædagogiske temaer. Derudover har vi et lille puderum midt i huset og et mindre lokale, hvor de yngste som har behov for en lur sover til middag.

  

Legepladsen er indrettet således, at der er motoriske udfordringer for alle aldersgrupper. Vi har en lille fodboldbane foran huset, cykelbane, legetårn med rutsjebane og klatrevæg og gynger, Midt på legepladsen er et stort klatrehus med hule under. Der er løbecykler og en lille cykelbane - derudover er der byggematerialer i træ, så man kan bygge sit eget hus, sandkasse, hvor der kan graves, bygges vandbaner, findes små dyr og bage mudderkager. På legepladsen er der fokus på, at alle børn er en del af et fællesskab, og det er personalets opgave, at guide børnene ind i fællesskaber eller igangsætte lege/aktiviteter, som barnet kan deltage i sammen med andre børn. Vi leger med sproget alle steder, ude og inde – overalt ”leger” vi med ord og begreber. Vi er ude hver dag – enten på legepladsen eller i de skønne grønne områder i skoven nær børnehuset.

 

Vores nærmiljø benyttes flere gange om ugen og vi har mange muligheder som skov, å, skolens legeplads, boldbane, bibliotek, rideskolen samt kontakt med dyr, såsom heste, får, små dyr i skoven. Når vi skal længere ud og opleve verden, end vi lige kan gå, har vi to ladcykler som vi gerne benytter.