Spring til indhold

Børnehuset Tarups rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Tarup

Tarupgårdsvej 11
5210 Odense NV
63 75 82 99

Åbningstider

Mandag - Onsdag 6.30-16.35
Torsdag 6.30-16.45
Fredag 6.30-16.15

Daglig pædagogisk leder

Kenneth Sønderbek Rasmussen

Huset er indrettet, så hver børnegruppe har et grupperum, som er indrettet i flere læringsmiljøer. Læringsmiljøerne er fleksible og ændres i forhold til børnenes interesser og behov. Derudover har vi læsekrog, puderum og dukkekrog.

 

Legepladsen er indrettet således at der er motoriske udfordringer for alle aldersgrupper. Vi har en lille fodboldbane, cykelbane, legetårn med rutsjebane og klatrevæg og gynger. Derudover er der grave steder, hvor der bygges vandbaner, findes små dyr og laves mudderkager. På legepladsen er der fokus på, at alle børn er en del af et fællesskab, og det er personalets opgave, at guide børnene ind i fællesskaber eller igangsætte lege/ aktiviteter, som barnet kan deltage i sammen med andre børn. Vi er på legepladsen hver dag.

  

Vores nærmiljø benyttes flere gange om ugen og vi har mange muligheder som skov, å, skolens legeplads, boldbane, bibliotek, rideskolen samt kontakt med dyr, såsom får, heste, snegle og andre af skovens dyr. Når vi skal længere ud i verden, end vi kan gå, har vi to ladcykler som vi kan benytte.