Spring til indhold

Pædagogik i Ranunkelhaven Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi understøtter dit barns ressourcer og selvværd og motiver barnet til at være selvhjulpen, så det bliver så dygtig som det kan.


Hvert barn har base i en aldersgruppe. Dagen byder på deltagelse i fællesskaber og læringsgrupper i og på tværs af alder, hvor de sociale spilleregler øves.
Vuggestuegrupperne har egen stue, men døren er åben især i ydertimerne. Vi vægter at store og små børn kan være i relation med hinanden.

 

Måltiderne spiser vi sammen, hvor samtale og at hjælpe hinanden er i fokus. Vi hjælper også hinanden med at rydde op og holde orden for at skabe overskuelighed for børnene.

 

Vi arbejder med en anerkendende og værdsættende tilgang til børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere, hvilket afspejler sig i hverdagen.


Vi har opmærksomhed på social inklusion, tidlig indsats og dannelse. Vi tilbyder dit barn en udfordrende og udviklende hverdag med nærværende voksne, så det enkelte barn føler sig set, og der skabes et godt og trygt børneliv med god trivsel. 


Vi arbejder med læreplanstemaerne så den sociale, individuelle personlige udvikling, krop og bevægelse samt sprog er med i alt, hvad vi laver. Temaer som natur og naturfænomener, lave bål m.m. og kulturelle udtryksformer og værdier, har vi på skift særlig fokus på i perioder hen over året. 

 

Dagligdagen for børnene er en kombination af børnenes egen leg, hvor forhandling, medbestemmelse, medansvar, empati og respekt øves, hvor børnenes spor følges, de voksne tager ledelsen af børnegrupper og planlagte aktiviteter, ud fra børnegruppens sammensætning og det enkelte barns behov.