Spring til indhold

Dagligdagen i Livstræet Børnehus

Her kan du læse om en dag i Livstræet Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Dagen starter med mulighed for morgenmad frem til kl. 07.30. Her hygger både børn og voksen ved morgenbordet.

 

Børnehuset er fælles frem til kl. 08.30, hvor vuggestuen og børnehaven går hver for sig og holder samling, hvor fokus er på sang og sprog.

Dette efterfulgt af formiddagsmadpakken.

 

Om formiddagen er børnene inddelt i mindre læringsgrupper, med fokus på bl.a. at gå i børnehave, ihærdighed og venskaber.

Madpakken nydes i den lille læringsgruppe, og derefter er alle de børn, der ikke sover til middag på legepladsen.

 

Når kl. er ca. 14 er børnehuset igen fælles, og børnene færdes på tværs af grupperne.

Eftermiddagsmaden indtages mellem kl. 14.00 – 15.00.

 

Herefter er der leg på tværs af grupperne, og de voksne indtager forskellige roller, for at være så nærværende som muligt.


Traditioner

I løbet af året invitere vi til forskellige arr. Bl.a. fastelavn, bedsteforældredag, sommerfest, julearr. Arbejdslørdag, og fødselsdage i børnehuset. Nogle af arr. vil I blive inviteret til og nogle er kun for jeres børn og deres kammerater.

 

Forældresamarbejde

Det tætte forældresamarbejde er vigtigt for os, så vi kan lykkedes med vores arbejde med børnenes udvikling, derfor vægter vi den daglige dialog med jer højt.