Spring til indhold

Pædagogik i Kosmos Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den styrkede pædagogiske læreplan i Kosmos

Den styrkede pædagogiske læreplan er Regeringens lovforslag til det pædagogiske arbejde. Den vedrører dagligdagens pædagogiske aktiviteter, læringsgrupper og læringsmiljøer. Vi tager udgangspunkt i 6 læreplanstemaer og børnegruppeanalyser, når vi planlægger læringsmiljøer i Kosmos. Vi dokumenterer via foto og video på AULA, via Refleksionsblade i fællesrummet, samt via SMARTE MÅL, SMITTE modeller mm.

 

Kosmos mål & VISION

Vores mål i Kosmos er, at implementere den styrkede pædagogiske læreplan i højkvalitetsbørnehus. At vi organiseres i Teams, som udgør rammen om vores professionelle læringsfællesskaber, og at der bedrives kompetent og faglig ledelse.
Visionen for at nå ovenstående, er følgende:

* At vi tager afsæt i børnenes behov
* At vi tage udgangspunkt i, at alle børn i Kosmos er alles ansvar, og vi har særligt ansvar for den børnegruppe vi er leder af
* At vi give børnene muligheder i forskellige læringsrum og læringsmiljøer
* At man som barn har mulighed for at danne relation til flere forskellige voksne
* At vi anvender viden om pædagogisk højkvalitet (eks. EPPSE forskning)
* At vi skaber mindre børnefællesskaber, da det skaber mere trivsel, udvikling, læring og dannelse
* At vi har placeringer, og hviler i at vi holder vores placeringer
* At vi har ansvar og tager ejerskab

- At vi ved ovenstående virker!

Vores samarbejde med jer

Vi vægter åbenhed, tillid og respekt i vores samarbejde med jer. I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I skulle være i tvivl om noget eller gerne vil vide mere.
Vi forventer:

· At I støtter op om vores traditioner, da det er vigtigt for os og jeres barn/børn, at I også er en del af fællesskabet i Kosmos.
· At I tager ansvar for den gode toner samt hilser på børn og voksne i Kosmos, taler om forskelligheder, idet disse er en styrke for fællesskabet.
· At I invitere alle (i spisegruppen) med til fødselsdag, hvis den holdes hjemme, og at invitere forskellige legekammerater med hjem, hvis I ønsker legeaftaler.

En vigtig forudsætning for et godt forældresamarbejde er, at I forældre er glade og trygge ved at komme i Kosmos. Børnene er vores fælles ansvar, fordi deres hverdag både består af et hjemmemiljø og et institutionsmiljø. Så jo bedre kendskab vi har til hinanden og jo mere åbent vi samarbejder, desto større chance er der for, at børnene trives. Det er altid muligt, at vi mødes og taler om jeres barns trivsel og udvikling i børnehuset. Det kan både være jer og os der tager initiativ til at mødes.