Spring til indhold

Pædagogik i Kosmos Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Nøgleordene for vores pædagogik er:

Social inklusion
Vi har fokus på social inklusion, anerkendelse og børnenes fællesskaber på tværs af alder. Det har vi for, at alle børn oplever sig som en del af et fællesskab, fordi børnenes individuelle læring og udvikling forløber bedst, når den er båret af relationer, samt for at børnene mødes af voksne, som tager udgangspunkt i børnenes ressourcer. Når vi skaber aktiviteter, ser vi på det enkelte barns deltagelsesmuligheder, tilrettelægger aktiviteter, så alle børn kan være med, og vi skaber foranderlige læringsmiljøer, som understøtter børnenes udvikling og relationer.

Motorik
Vi har fokus på det sanselige og motoriske. Det har vi som fundament for børnenes videre udvikling for at stimulere og for at udvikle børnene, da god motorik giver bedre læring. Vi skaber inspirerende læringsmiljøer, der udfordrer børnenes motorik, inde såvel som ude, så børnene kan få lov til at afprøve sig selv, sanse, øge deres kropsbevidsthed, styrke sanseintegrationen og børnefællesskabet. Vi gør det med engagement, indlevelse og deltagelse.

Natur
Vi har fokus på at arbejde eksperimenterende med natur og naturfænomener. Det gør vi som en del af børnenes sansemæssige udvikling og omverdensbevidsthed, hvor leg, læring om eks. årstiderne og bevægelse udfordres i ét. Vi gør brug af vores naturlegeplads og nærmiljøet i al slags vejr og styrker børnenes sanser samt forståelse for naturens mange ”mysterier” såsom regn, sol, blæst, insekter osv. Vi tager på ture i nærmiljøet. Vi har båldage og laver bålmad og vi arbejder kreativt med naturens materialer, og vi voksne vil lege med!