Spring til indhold

Kosmos Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kosmos' rammer indendørs er gennemtænkt og skabt til, at børnene får optimale betingelser for god trivsel, udvikling og læring både socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og motorisk.

 

Vi har indrettet læringsrum med bibliotek, kreativitet, hule, konstruktionslege, motorik, eventyr og teater, træværksted, ReMida, fællesrum med projektor mm. Samtidig kan vi byde på et helt unikt udeareal, som er en naturlegeplads og med stor grillhytte. 

 

I Kosmos Børnehus ønsker vi at skabe ét sammenhængende børnehus med udgangspunkt i social inklusion, motorik samt uderummet som en naturlig del af den daglige pædagogiske praksis.

 

Vi vil give dit barn en udfordrende og udviklende hverdag med nærværende voksne, som understøtter sprog og dit barns dannelse via handlinger, og vi har fokus på tidlig indsats. Vi arbejder ud fra en anerkendende, inkluderende og værdsættende tilgang til børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere, og dette afspejler sig i vores hverdag. I Kosmos skal det enkelte barn føle sig set og anerkendt, og der skabes et godt og trygt børneliv, hvor det enkelte barn har mulighed for at eksperimentere og fordybe sig.

 

Når jeres barn starter som vuggestuebarn i Kosmos, starter det som Stjerne og har Stjernen som basisrum. Som ca. 2,10 årig bliver barnet en del af børnegruppen Ildkuglerne, og når barnet er klar til det, rykker det op og bliver en del af børnegruppen Raketterne. I januar og februar, inden de ældste skal i FSFO, bliver barnet en del af Kosmonauterne ”som er sådan nogen, som tager på opdagelsesrejse langt ude- og lærer nye ting”.