Spring til indhold

Rammerne i Kosmos Børnehus

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kosmos' rammer indendørs er gennemtænkt og skabt til, at børnene får optimale betingelser for god trivsel, udvikling og læring både socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og motorisk.

 

Vi har indrettet læringsrum med bibliotek, kreativitet,  konstruktionslege, sansemotorik, eventyr, musik og teater, træværksted, ReMida, fællesrum med projektor, et teknologirum. Samtidig kan vi byde på et helt unikt udeareal, som er en naturlegeplads, stor grillhytte og et kæmpe klatretårn.

 

I Kosmos Børnehus har vi stor opmærksomhed på vores kerneopgave, som vi har defineret som deltagelse i fællesskaber. Vi tager vores afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og i en fælles vision for Kosmos.

 

Vi vil give dit barn en udfordrende og udviklende hverdag med nærværende voksne, som understøtter sprog og dit barns dannelse via handlinger, og vi har fokus på tidlig indsats. Vi arbejder ud fra en anerkendende, inkluderende og værdsættende tilgang til børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere, og dette afspejler sig i vores hverdag. I Kosmos skal det enkelte barn føle sig set og anerkendt, og der skabes et godt og trygt børneliv, hvor det enkelte barn har mulighed for at eksperimentere og fordybe sig.

 

Når jeres barn starter som vuggestuebarn i Kosmos, starter det som Stjerne. Som 2,10 årig bliver barnet Raket, og de sidste år i børnehaven, bliver barnet Kosmonaut ”som er sådan nogen, som tager på opdagelsesrejse langt ude- og lærer nye ting".