Spring til indhold

Pædagogik i Ankergården Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Samarbejde om madlavningen

 

Vores udgangspunkt er den anerkendende og inkluderende tilgang til barnet.

 

Vi arbejder i pædagogiske læringsmiljøer, hvor de voksne er opmærksomme på børnene og følger dem i deres initiativer, og læringsgrupper, som både er tilpasset børnegruppen som helhed og det enkelte barn.

 

Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner som et dynamisk værktøj. I praksis betyder det, at børnene er fordelt i mindre grupper. Det pædagogiske arbejde består i at støtte op om barnets udvikling, med udgangspunkt i, hvor det enkelte barn er lige nu. Hvad mestrer barnet nu, og hvad/hvordan kan vi støtte op om barnet for, at der sker en udvikling.

 

Det teoretiske grundlag for denne pædagogik, med særlig fokus på zone for nærmeste udvikling, kommer fra Leo Vygotsky.

 

Vi har struktureret os således, at det er den samme voksen, som har en bestemt rolle i en periode, f.eks. faste pladser ved spisning, i garderobe, hjælper børnene på badeværelset, sidder sammen med børnene til eftermiddagsmad. Dette har vi valgt, da det giver mere ro og en bedre sammenhæng for det enkelte barn i forhold til, hvor de er i deres udvikling.

 

Vi har særligt fokus på følgende:

- Sprog

- Læring i alle hverdagens handlinger

- Kommunikation til forældre.

 

Vi vægter et godt forældresamarbejde, hvor der altid er tid til en snak om barnets trivsel.

 

I perioder samarbejder vi med andre faggrupper, så som psykolog, tale- hørekonsulent, fysioterapeut og familiehuset. Hvis vi har brug for at samarbejde med andre faggrupper, vil forældrene altid blive inddraget i samarbejdet.