Spring til indhold

Pædagogik i Midgård Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Midgårds kerneydelse

Vi vil skabe kreative, selvstændige og sociale børn med mod på livet. Det vil vi opnå ved at skabe inkluderende og differentierende læringsmiljøer, hvor de mødes af nærværende og andekendende voksen. Vi vil opnå det i samskabelse med forældrene.

 

Barnets personlige udvikling

I Midgård har vi særlig fokus på at bygge børns selvværd op ved at møde børnene anerkendende. Vi gør os umage med at være nærværende og engagerede voksne, som bakker op om børnenes initiativer og interesser.

 

Vi styrker barnets tro på sig selv ved at opmuntre, guide og fokusere på det, som barnet er god til. Børn er af natur nysgerrige, og vi styrker barnets læring og mod ved at sætte trygge rammer op for, at barnet kan forfølge sin nysgerrighed, fx ved at eksperimente med naturens materialer, fysisk udfoldelse, smagsoplevelser og sproget.

 

Sprog

Sproget er en vigtig del af børns udvikling. Vi indgår i dialoger, dyrker børns fortællinger, inspirerer til sprogleg og vi læser og taler om bøger, bogstaver og lyde. Sang, rim og remser og tilhørende fagter er ligeledes med til at stimulere den sproglige udvikling.  Alt sammen for at give barnet de bedste betingelser for at klare sig godt socialt, i skolen og videre i uddannelseslivet.

  

Betydningsfulde fællesskaber

Vi arbejder ud fra en inkluderende praksis, da alle børn har ret til at indgå i betydningsfulde fællesskaber gennem gode relationer til både voksen og andre børn. Gennem tværfagligt samarbejde arbejder vi målrettet på at justere læringsmiljøerne for at tilgodese det enkelte barns trivsel og udvikling og dermed evnen til at indgå i fællesskaber.