Spring til indhold

Pædagogik i Storkereden Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Storkereden Børnehus består af tre vuggestuegrupper, hvor vi vægter omsorg, tryghed, nærvær, fordybelse og anerkendelse højt. Vi mener, at tilstedeværelsen af disse værdier er afgørende for det lille barns trivsel og udvikling.

 

Vi lægger i vores pædagogiske arbejde vægt på at tilgodese de enkelte aldersgruppers udviklingstrin. Børnene deles derfor op i mindre grupper i løbet af ugen alt afhængig af, hvad barnet og gruppen har behov for og vil profitere af.

 

Vi har samarbejde med børnehusene i området, hvorved de største børn i vuggestuen oplever børnehavemiljøet. De får mulighed for at drage erfaringer fra børn, som er ældre samt deltage i aktiviteter, som er målrettet de mindste børnehavebørn.

 

Legen har stor betydning og inddrages i alle læringsmiljøer i hverdagen. Vi ser legen som noget grundlæggende, hvor vi tager udgangspunkt i børneperspektivet og følger barnets kreativitet og behov for støtte. Vi er bevidste omkring legens egenværdi for barnets udvikling. Det handler altså ikke kun om, hvad børnene skal blive til, men også om hvad de skal have lov til at være. Det at være vuggestuebarn har en værdi i sig selv.

 

Alle børn kan i perioder have behov for en særlig indsats og opmærksomhed, hvilket indtænkes løbende i tilrettelæggelsen af aktiviteter og forløb. Dialog og samarbejde mellem børnehus og forældre er i denne sammenhæng af afgørende betydning for, at barnet støttes optimalt og har mulighed for aktiv deltagelse i fællesskabet, hvilket er en forudsætning for trivsel og læring.