Spring til indhold

Storkereden Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Storkereden er indrettet, så hver børnegruppe har 2 rum. Rummene er funktionsopdelte, eksempelvis er et rum indrettet med fokus på at styrke motoriske færdigheder. Et andet er indrettet med henblik på at udvikle sociale kompetencer.

 

Vi har derudover indrettet et lille motorikrum med hoppepuder, ribber osv.

 

Målet for læringsmiljøet er at skabe inspirerende og udfordrende rammer for børnenes trivsel, læring, udfoldelse og udvikling. Børnene er medskabere af egen læring i rammer, de voksne er ansvarlige for.

 

Vi har en hyggelig og overskuelig legeplads, som giver vuggestuebørnene gode muligheder for motoriske udfoldelser og udforskning.

 

Legepladsen indeholder forskellige redskaber, gyngeområde, en mindre cykelsti og en stor sandkasse. De ældste børn er ofte ude af huset, hvor vi bruger nærmiljøet med skov og åen, samt de kulturelle tilbud i byen.

 

Storkereden har et større krybbeskur, hvor børnene har mulighed for at sove i krybber.