Spring til indhold

Pædagogik i Rising

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Vi ser forskellighed som en værdifuld ressource for fællesskabet, som alle børn har ret til at være en del af. Børn skal opleve trygge rammer, hvor de kan motiveres og udfordres, så både det enkelte barn og hele børnefællesskabet kan udvikle sig positivt og holdbart. Alle børn skal opleve sig betydningsfulde både i sig selv og i det fællesskab, de er en del af og alle børn skal opleve sig hørt og set i løbet af dagen af nærværende og deltagende voksne. Vi lægger stor vægt på samarbejde med forældre, da den gode dialog er afgørende for barnets trivsel og udvikling.
Hele året arbejder vi med læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan og tilpasser vores tilgang til børnenes interesser og behov. Vi anerkender, at børn lærer i forskellige tempi, så vi tilrettelægger læringsgrupper- og miljøer tilpasset børnenes udviklingsniveau og alder, så alle børn får mulighed for at deltage.
Når barnet kan selv, vokser barnets selvtillid og tro på egne evner, så vi støtter barnet i at kunne sige til og fra, klare toiletbesøg, tage tøj af og på, spise selv osv. Vi guider og vejleder barnet frem mod målet. Vi bruger NUSSA som tilgang, da det fremmer børns trivsel gennem nærværende samspil, støttende relationer og positiv interaktion, og børns følelsesmæssige og sociale færdigheder styrkes, når de guides mod at respektere egne og andres følelser og grænser.
Vi tilstræber at skabe magiske øjeblikke sammen med børnene, hvor vi voksne lader os inspirere af børnenes naturlige nysgerrighed og undren og tager med på børnenes udviklingsrejse, da vi tror på, at den fælles rejse skaber fundament for livslang nysgerrighed og læring for hvert enkelt barn.