Spring til indhold

Pædagogik i Østre Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi arbejder socialt inkluderende ud fra den tilgang, at barnets forudsætninger for læring og udvikling stimuleres og optimeres, når barnet er en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor barnet både bidrager og modtager, samt er en accepteret deltager med sine individuelle bidrag.
 

Derfor arbejder vi hver dag med børnenes fællesskaber. At opleve sig som en del af et fællesskab – at vide, at der er nogen der regner med en, at man er betydningsfuld - giver barnet selvværd og tryghed, og et godt afsæt for at kunne udvikle nye kompetencer og færdigheder. 

Selvhjulpenhed

Vi tilstræber i alle sammenhænge at lade barnet gøre tingene selv, når det kan. At mestre sin krop og kunne selv, giver barnet robusthed/resiliens, og giver det mod på at prøve sig selv af i andre sammenhænge. Derfor ser vi det som en pædagogisk aktivitet at lade barnet prøve og gøre selv - selvom det ofte tager længere tid.

Sprog

Vi har en stor opmærksomhed på børnenes sprog. Vi bruger forskellige strategier til at støtte og intensivere børnenes sproglige udvikling, så de får et godt afsæt for læring og deltagelse fremadrettet.
Sprogstrategierne hænger i børnehuset, og vi vil gerne drøfte dem med jer.

 

Fordybelsesgrupper

Vi arbejder med fordybelsesgrupper, der består af 4-8 børn og forløber over nogle uger. Her foregår den strukturerende pædagogik, hvor den voksne har planlagt et forløb, der har et bestemt fokus. Gruppens sammensætning tager højde for, at børnene kan lære af hinanden og har forskellige kompetencer, der bliver bragt i spil.