Spring til indhold

Østre Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi er opdelt i et vuggestuehus med tre grupper á 12 børn, og et børnehavehus med 42-52 børn.

 

Børnene er delt op i grupper, og vi har åbne døre det meste af tiden, så børnene kan opsøge de lege og de børn og voksne, de har lyst til. Personalet positionerer sig, så man hurtigt kan træde til, hvis børnene har behov for hjælp.

 

Husene er indrettet med forskellige læringsmiljøer, der tilbyder børnene forskellige legemuligheder - at bygge en togbane, der fylder hele gulvet, at lege rolleleg i køkkenkrogen, at hygge med at kigge og læse i bøger sammen med en voksen eller at få brugt sin krop, grovmotorisk såvel som finmotorisk.

 

I vuggestuen er der badeværelse med pusleplads til hver gruppe. De yngste børn sover i krybber, og de ældste sover indenfor på madrasser.

 

I børnehaven er der stor fælles garderobe, køkken og tre aktivitetsrum, der er indrettet til alsidig brug. I denne bygning ligger også personalestuen/møderum og kontoret.

 

Legepladsen er stor, og ligeledes indrettet i læringsmiljøer. Her er både hytter til rolleleg, gynger, klatrebane og rutchebaner til motorisk udfoldelse, og et stort sandkasseområde, hvor børnene fordyber sig i både rolleleg og konstruktionsleg. Fra legepladsen er der adgang til et værksted til kreative projekter, og en læsehytte, der ofte bliver brugt af fordybelsesgrupperne.

 

Vi prioriterer en åben og konstruktiv dialog med jer forældre højt. Vi vil altid kunne finde plads til en snak, hvis I har behov det det. Vores samarbejde er af stor betydning for jeres barns trivsel.