Spring til indhold

Dagligdagen i Bakkegården Børnehus

Her kan du læse om en dag i Bakkegården Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Dagligdagen i Bakkegården

Rytmen tilrettelægges efter barnets og børnegruppens behov. Det betyder, at det er cirka tidspunkter og at vi giver slip / ændrer i dagens tidsrytmer når det giver mening. 

 

Kl. 6.30

Børnehuset åbner. Morgenmad indtil ca. kl. 7.15. Alle grupper er samlet i det grå rum

 

Kl. 8.00 / 8.30

Vuggestuebørn og personale går i vuggestuens grupperum og børnehaven fordeler sig i børnehavens rum.

 

Kl. 9.00

Samling / fordybelse i læringsgrupperne. Der laves pædagogiske aktiviteter ude eller inde. Samling er en aktivitet hvor der foregår planlagt læring og leg. Vi arbejder med fokusemner.

 

Kl. 10.30-11.45

Frokost i mindre fællesskaber. Som en del af vores overgangs-pædagogik spiser de ældste vuggestuebørn sammen med de yngste børnehavebørn.

 

Kl. 11.30-12.45

Bleskift, putning, middagssøvn og afslapning. Vuggestuebørnene sover til middag, mens børnehavebørnene har ca. 35-45 minutters afslapning som en del af den kropslige udvikling og i forhold til at give alle børn en rolig stund midt på dagen.

Fordybelse/ Pædagogiske aktiviteter/ Leg og Læring

 

Kl. 14-14.30

Eftermiddagscafé – vi spiser vores eftermiddagsmad i mindre grupper i det grå rum. Det betyder at der fortsat kan leges i børnehavens lege-læringsrum for dem der ikke er i caféen. Når vejret tillader det, spiser vi indimellem udendørs.

 

Kl. 14.30-16.30 (Fredag 16.15)

Leg / pædagogiske aktiviteter inde / ude

I løbet af året har vi flere faste aktiviteter såsom fastelavn, påske, årstiden, julehygge m.m. samt arbejder med fokusemner i forhold til den sproglige udvikling og sammenhængskraften i huset.

 

Forældresamarbejde

Vi synes, det er vigtigt, med forældre der viser interesse for børnenes hverdag og liv i børnehuset. Vi vægter dialog og ligeværdigt samarbejde højt. Vi respekterer forældrene og inviterer til at være åben og ærlig omkring barnet og børnehuset, både gode oplevelser og når der er udfordringer.

 

Vi lytter og respekterer forskellige holdninger og synspunkter og vil gerne imødekomme disse så vidt muligt. Børnene er forældrenes, men vi samarbejder om, at give børnene så gode vilkår som muligt.