Spring til indhold

Bakkegården Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Bakkegårdens rammer

Vores hus er lyst og indbydende, og vi har rigtig god plads inde og ude. Indenfor lægger vi vægt på æstetikken i rummene og arbejder løbende med indretningen og rummene for at sikre, at den tilgodeser og understøtter børnegruppernes behov og initiativer, samt børnenes leg og læring. Vi har fokus på, at det er læringsmiljøet og de voksne, der løbende skal tilpasse sig børnenes behov.

Indendørs er vores rum funktionsopdelt efter læreplanstemaerne. Det betyder at vi har et musikrum, kreativrum, sprogrum, stillerum, rum der egner sig til rolleleg og motorikrum, hvor der kan hoppes, tumles, bygges huler, laves gymnastik.

Udendørs har vi en stor legeplads, med masser af græs, store flotte træer og meget forskelligartet terræn, der giver børnene mulighed for at øve sig motorisk. Vi har bålplads, bakker, hvor vi kan rulle, trille og kælke, sandkasser, fodboldbane, gynger, rutchebane og krat, hvor børnene kan lege lidt mere uforstyrret og mærke årstidens forskellige underlag. Vi er ude dagligt og vægter dagligt at få pulsen op og give børn aktivitetstilbud inde såvel som ude.

Vi meget bevidste om vores læringsmiljøer ude og inde, og disses betydning for trivslen og udviklingen. I vores læringsmiljøer er alle læreplanstemaer repræsenteret og tilgængelige i hele åbningstiden. Vi har indrettet vores rum som ”rum i rum”. Det betyder at vores grupperum kan opdeles i små rum, hvilket gør at vores læringsmiljøer er dynamiske og under konstant udvikling, samt tilgodeser alle børns styrker og interesser.

Vi samarbejder meget på tværs af grupperne. Det betyder, at børnene har stor medbestemmelse for, hvor i ”huset” (ude eller inde) de gerne vil være. Vi voksne er tilknyttet en læringsgruppe, men følger børnene rundt i huset og hjælper, hvor der er behov.