Spring til indhold

Pædagogik i Vandtårnet Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Vandtårnet gør vi os mange tanker om hvad et godt daginstitutionsliv er for børn. Vi mener, at noget af det mest fundamentale for trivsel og udvikling, er menneskets behov for anerkendelse. Denne forståelse er bl.a. hentet fra den tyske sociolog Axel Honneth. Anerkendelsesbegrebet er ikke et tomt ord uden indhold for os, men noget vi hver dag arbejder helt konkret på at praktisere.

 

En bærende værdi for vores arbejde er derfor, at alle føler sig socialt synlige, dvs. at ethvert barn føler at det bliver set, bliver hørt og føler at det hører til. Dette er fundamentet for vores arbejde. Det betyder også, at vi mener at alle børn har behov for at være en del af et eller flere fællesskaber og derfor ligger børnenes venskaber os meget på sinde.

At sikre og støtte alle børn i at have betydningsfulde venskaber, ser vi derfor også som noget centralt i arbejdet med at skabe et godt daginstitutionsliv. I forlængelse af det, vil vi gerne kendes på, at vi giver plads til og hylder forskelligheden. 

Alle børn er særegne og har forskellige behov. På baggrund af disse tanker, har vi meget få regler i huset - vi bestræber os i stedet på at tilpasse rammerne til det enkelte barn og den børnegruppe der lige nu er i huset. Det er ikke kun os der vil noget med børnene, men også børnene der vil noget med os og det vil vi gerne give plads til.