Spring til indhold

Dagligdagen i Vandtårnet Børnehus

Her kan du læse om en dag i Vandtårnet Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kl. 06.45 (07.00)
Børnehuset åbner.

Vi tillægger det stor betydning, at alle får en god start på dagen. Vi ønsker at tage personligt imod jeres barn, men skulle vi være optaget af andet, beder vi jer selv henvende jer til os.

Når vi mødes om morgenen, vil vi gerne have informationer, som kan have betydning for jeres barns trivsel i løbet af dagen.

Alle børn, der har lyst, kan spise morgenmad frem til ca. kl. 7.30, vi serverer havregryn og havrefras.

Ca. kl. 09.00

Vuggestuen og børnehaven spiser frugt. Herefter vil mange af de planlagte aktiviteter foregå, både i vuggestuen og i børnehaven.

Ca. kl. 11.00
Vuggestuen spiser medbragt frokost. Det er vigtigt, at måltidet foregår i en rolig og behagelig atmosfære, og at der er fokus på børnene. 

Ca. kl. 11.30
Børnehaven spiser medbragt frokost. Foregår det inde, deler de sig i to grupper.

Ca. kl. 12.00 - 12.30

De børnehavebørn der skal sove puttes, resten af gruppen laver afslapning på 1 sal. Det kan bestå af historiefortælling, meditativ musik, yoga og lign.

Eftermiddagen er sjældent med planlagte aktiviteter, men er præget af mere frie og spontane aktiviteter.

Ca. kl. 14.00

Der spises medbragt eftermiddagsmad.

Vi skriver og lægger billeder om dagens aktiviteter på ”Mit barn”.Vi vil meget gerne have den direkte forældrekontakt og helst dagligt. Samtidig er det også vigtigt for os, at være nærværende i forhold til de børn der endnu ikke er blevet hentet.

Kl. 17.00

Børnehuset lukker.

I Vandtårnet værdsætter vi, at vores rammer og struktur for dagen kan ændres. Dette hænger sammen med vores syn på det gode børneliv, men jo yngre børnene er, des mere faste rutiner har vi i løbet af dagen.  

I løbet af året har vi en række faste traditioner – f.eks. fastelavn, bedsteforældredag, sommerfest, lygtefest og julefest.