Spring til indhold

Pædagogik i Strikkegården Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi arbejder med at skabe gode relationer børnene i mellem og i mellem børnene og os ved at være omsorgsfulde, anerkendende og nærværende voksne. 

Vi har fokus på børnenes trivsel både fysisk og psykisk og vi skal sikre, at de udvikler sig. Det gør vi ved at skabe et trygt inkluderende læringsmiljø.

Inkluderende læringsmiljø

Læring finder sted i alle dagligdagens rutiner, situationer og hændelser samt når de voksne sætter velovervejede aktiviteter i gang, men også når børnene selv finder ud af hvad de vil lege og lave.

 

Der sker eksempelvis læring når vi spiser sammen. Her får vi en god social stund ud af måltidet ved at tale sammen, lytte til hinanden, række tingene til hinanden.  Det er også vigtig læring, at børnene bliver selvhjulpne omkring påklædning, toiletbesøg og personlig hygiejne. Vi har indrettet vores rum, så de understøtter børns rettighed til at være i et fællesskab. 

Leg

Vi vægter børnenes leg højt. Det er gennem legen barnet øver sig i at danne relation til andre og knytter venskaber. Barnet påvirkes og påvirker andre i det sociale samspil. Barnet erfarer, at der er nogle sociale spilleregler i en gruppe, som man må tilegne sig og agere efter. Barnet lærer at forhandle, samarbejde, tage hensyn og respektere andres valg. Barnet lærer at give plads til andre og tilsidesætte egne behov lidt. 

Aktiviteter

Vi har planlagte aktiviteter (ud fra læreplanstemaerne) og forskellige tilbud til børnene i mindre grupper. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i udeliv, bevægelse, sprog og inklusion.