Spring til indhold

Pædagogik i Globehuset Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
I Globehuset er vi optaget af, at give alle børn og forældre den bedst mulige start på vuggestuelivet. Derfor vægter vi og afsætter den nødvendige tid til indkøring, vejledning og tilvænning til alt det nye, der er i en vuggestue, for både barn og forældre.

Vores vision er, at Globehuset er et hus, hvor alle, både børn, forældre og medarbejdere, oplever sig velkommen og har lyst til at være. Derfor arbejder vi ud fra et anerkendende og inkluderende perspektiv, hvilket betyder at vi arbejder ud fra det, der lykkedes og de ressourcer, vi alle har. 

Fokus for vores arbejde er altid funderet i et barneperspektiv, og vi er tilgængelige og nærværende i kontakten med børnene.

Vi har et velfungerende og aktivt samarbejde med forældrerådet, hvor vi bla. sammen arrangere forskellige sociale begivenheder i løbet af året. Derudover er forældrerådet en vigtig sparringspartner i forhold til, at kvalificere vores pædagogik og faglighed og dermed barnets dagligdag i Globehuset. 

Vi vægter et tæt, tillidsfuldt og åbent forældresamarbejde, hvor vi giver plads til dialog om barnets trivsel og udvikling samt den lille gode udviklingsfortælling, der giver forældre mulighed for at følge med i barnets liv og trivsel i Globehuset.