Spring til indhold

Pædagogik i Hunderup Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pædagogiske værdier i vores børnehus er omsorg: empati, tryghed, tillid og ansvar for den anden. Ligeværd: vi tager ansvar for relationen til dit barn, som rollemodeller, med udgangspunkt i anerkendelse, dialog, respekt og rummelighed. Nærvær: at se intentioner samt mærke og høre hvad der optager dit barn i nuet.

 

Socialisering: vi guider dit barn i de erfaringsprocesser, der fører til at barnet tilegner sig alment accepterede normer og adfærd i samfundet og oplever sig inkluderet i meningsfulde fællesskaber. Læring: dit barns læring sker i samspil med andre – vi tager ansvar for gode rammer for den frie leg, den voksenstyrede aktivitet og arbejder med alle læreplanstemaerne ud fra et børneperspektiv. 

 

Med disse værdier for øje kan vi sammen med dig, som forældre, støbe et solidt fundament for dit barns trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

 

Uanset om dit barn er i fri leg med andre børn, øver sin selvhjulpethed eller deltager i voksen styrede aktiviteter, er vi optaget af hvad der kendetegner netop dit barn og hvilke udviklingszoner, der er i spil. Vi mener det er vigtigt, at vi gør os umage med at forstå dit barns intentioner bag en handling – skubber barnet for at drille eller fordi det gerne vil være med i legen – og ud fra den tolkning, at guide barnet til en anden hensigtsmæssig handlemåde.
Dit barns selvfølelse vokser når noget lykkes og nye positive erfaringer er gjort, uanset hvad der var genstand for det. Så i mødet med dit barn er det de positive erfaringer vi bringer i spil for, at skabe endnu flere af dem.