Spring til indhold

MåltidsIværksættere

MåltidsIværksættere er kompetencepersoner, der arbejder lokalt på plejehjem og i udekørende grupper. Deres opgave er at sætte fokus på mad, måltider og ernæring i hverdagen

 

Hvad laver en MåltidsIværksætter

Som MåltidsIværksætter arbejder du med at sætte fokus på mad, måltider og ernæring på din arbejdsplads. Du skal turde undre dig og være nysgerrig på, hvordan du, og dine kollegaer, kan imødekomme borgernes ønsker og behov bedst muligt. Du er en måltidsambassadører, som holder ”gryden i kog”.
Du kan eksempelvis være med til at sætte fokus på at:

  • ernæringskvalificere mellemmåltider
  • skabe ro i huset under måltiderne
  • sætte fokus på borgerinddragelse

 

Hvordan bliver man MåltidsIværksætter

Uddannelsen til MåltidsIværksætter bygger oven på MåltidsCertifikatet og løber over to halve dage. Det betyder, at du har mulighed for at arbejde med din nye viden efter den første undervisningsdag. Derefter kan vi sammen samle op på erfaringer og udfordringer, når vi ses igen.

I løbet af uddannelsen tilegner du dig kompetencer til at arbejde fagligt inden for områderne mad, måltider og ernæring, ligesom du lærer om, hvordan du formidler til dine kollegaer og implementer nye tiltag lokalt på din arbejdsplads.

Uddannelsen afholdes på MåltidsAkademiet, og tager udgangspunkt i oplevelsesbaseret læring og praksisnære øvelser.

Netværksdage

Som MåltidsIværksætter inviteres du løbende til netværksdage på MåltidsAkademiet. Her kan du dele viden og udveksle erfaringer sammen med andre MåltidsIværksættere. Derved kan succesfulde tiltag let spredes på tværs af arbejdspladser. Desuden underviser vores Mad- og Måltidsmentorer og diætister i udvalgte emner til hver temadag. 

I filmen her kan du se mere om MåltidsIværksætterne.