Spring til indhold

MåltidsCertifikat

MåltidsCertifikatet er en kompetencedag, hvor deltagerne lærer at arbejde fagligt med emnerne mad, måltider og ernæring.

dekorativt billede

 

Ved at skabe et fælles sprog om mad, måltider og ernæring på tværs af faggrupper, understøttes et sammenhængende og meningsfuldt forløb. Her bliver borgernes behov og ønsker tilgodeset. 

 

Undervisning

Undervisningen tager afsæt i oplevelsesbaseret læring, hvor kursisterne skal trække på egne erfaringer fra praksis.

I løbet af dagen bliver kursisterne kastet ud i en række måltids-øvelser, som stiller skarpt på rammernes betydning for et godt måltid. Gennem dialog og praksisnære øvelser oparbejder kursisterne kompetencer til at tilpasse maden efter borgernes specifikke ernæringsbehov, funktionsniveau og smagspræferencer.

 

Kursisterne opbygger en god forståelse for måltidets kompleksitet. De bliver klædt på til at identificere problemstillinger, der relaterer sig til borgernes måltider. Samtidig kan de iværksætte tiltag, der understøtter borgernes trivsel, sundhed og rehabilitering. 

 

Fælles faglighed i Odense Kommune

MåltidsCertifikatet er en del af onboardingforløbet for nye medarbejdere, der arbejder borgernært i Odense Kommune.

 

Formålet er, at alle, uanset fag, skal vide, hvad mad, måltider og ernæring betyder for borgernes sundhed, rehabilitering og livsglæde.