Spring til indhold

Tilsynsbeskrivelse

Odense Kommune har pligt til at føre tilsyn med dit barns dagtilbud.

Odense Kommune har ifølge Dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med samtlige dagtilbud i kommunen.

I Dagtilbudsloven står, at kommunen skal føre tilsyn med, at det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovmæssige krav og kommunens egne mål og rammer. Tilsynet skal både se på indholdet i dagtilbuddene, og på hvordan opgaverne udføres.
Lovgivningen foreskriver, at det er Byrådet, som har det overordnede ansvar, men opgaven uddelegeres typisk til forvaltningen.
I Odense Kommune er det uddelegeret til Dagtilbudssekretariatet, som udstikker rammerne for tilsynet.

 

Læs mere om hvordan der føres tilsyn i den samlede tilsynsbeskrivelse.