Spring til indhold

Pædagogik i Munke Mose Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Grundstenen i vores arbejde er den anerkendende tilgang og en tro på at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne.

 

Vi er opmærksomme på vigtigheden af, at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som person og som en værdsat deltager i fællesskabet.
 

Vi har stor viden om inkluderende pædagogik, og arbejder for at understøtte et inkluderende miljø, hvor alle børn er en del af et fællesskab.
Vi vil gerne kendes på høj faglighed og nærvær.

I 2018 har vi fokus på – Tidlig indsats, sprog og dannelse. Disse fokusområder vil komme til udtryk i en del af vores pædagogiske aktiviteter.

 

Pædagogiske læreplaner

I Odense kommune og dermed også i Munke Mose Børnehus, arbejder vi med de pædagogiske læreplaner, der er fordelt på 7 temaer.  - Arbejdet med disse temaer er fordelt på årets måneder, og vil have indflydelse på de aktiviteter, vi tilbyder i huset. - Se opslagene på gangen ved garderoberne.

 

Sprogvurdering

Som obligatorisk tilbud i Odense Kommune, vil jeres barn/børn få lavet en pædagogisk sprogvurdering. Dette sker når barnet nærmer sig 3 år. Det vil være en pædagog fra huset der laver disse sprogvurderinger med jeres barn/børn.