Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Willeruplund

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Willeruplund

Jeppe Aakjærs Alle 19
5210 Odense NV
63 75 02 41

Åbningstider

Mandag - onsdag 06.45-16.50
Torsdag 06.45-17.00
Fredag 06.45-16.30

Daglig pædagogisk leder

Dorthe Fischer Fannikke Lade

Den inkluderende pædagogik handler om:

At være en del af flere fællesskaber, samt være en del af små som store, planlagte og spontane fællesskaber. Det mener vi, giver det enkelte barn de bedste betingelser for et godt børneliv, blandt andet fordi de får mulighed for, at ”prøve sig selv” i flere forskellige roller. 

 

Ligeledes giver det os som voksne gode betingelser for, at opleve og se barnet i forskellige sammenhænge, få øje på barnets kompetencer og støtte, og udfordre det mest muligt, hvor det kunne have brug for det.

 

Anerkendende tilgang handler om:

Den pædagogiske tilgang, vi som voksne skal have til barnet. Den anerkendende pædagogik er ressourcefokuseret og fremadrettet. Det at føle sig set, hørt og forstået er positivt identitetsskabende.

 

Både i vuggestuen og børnehaven er børnene delt i jævnaldrende læringsgrupper mandag, tirsdag og onsdag. Den enkelte læringsgruppe arbejder med et tema fra den pædagogiske læreplan, på en måde, så de pædagogiske aktiviteter, er målrettet børnenes alder i den pågældende gruppe. Ligeledes er det fællesskaber, hvor børnene har mulighed for at spejle sig i hinanden. 

 

Torsdage og fredage er der mulighed for mere spontane lege- og læringsfællesskaber ofte inspireret af, hvad de foregående dage har budt på.

 

For at imødekomme børnenes mange forskellige og individuelle lærings- og udviklingsbehov, tilstræber vi som voksne, hver dag, at organisere, hvem der gør hvad, således at vores ressourcer og kompetencer kommer flest muligt børn til gode. 

 

”Vi er her for at tænde ild – ikke slukke brande”