Spring til indhold

Børnehuset Willeruplunds rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Willeruplund

Jeppe Aakjærs Alle 19
5210 Odense NV
63 75 02 41

Åbningstider

Mandag - onsdag 06.45-16.50
Torsdag 06.45-17.00
Fredag 06.45-16.30

Daglig pædagogisk leder

Dorthe Fischer Fannikke Lade

I vuggestuen er de yngste børn sammen i en modtagergruppe, og de mellemste og ældste børn er sammen. På denne måde mener vi, at børnene stimuleres på bedst mulig vis i forhold til, hvad de har brug for og viser interesse for. Der er meget stor forskel på behov og udvikling hos et lille nyt vuggestuebarn, og på at være 2,5 år. 

 

Når børnene er meget små, handler det mest om at give dem omsorg, og gøre dem trygge. De ældste vuggestuebørn har også formiddage i børnehaven sammen med de yngste børnehavebørn, for at skabe relationer til både børn og voksne og gøre overgangen fra vuggestue til børnehave så tryg og rolig som mulig.

 

I børnehaven er børnene fordelt på to etager og tilknyttet en base. Børnene bevæger sig frit mellem de to baser, som er indrettet forskelligt. Børnene er fordelt i læringsgrupper med jævnaldrende børn og faste voksne. Læringsgrupperne har en fast udedag og derudover tilstræber vi, at børnene er på legepladsen, hver dag.

 

Vores to legepladser bruges dagligt, og vi er omgivet af grønne områder med gamle træer, og en legeplads. 

 

Vi har et malerværksted og et træværksted i kælderen. Derudover har vi et lille bibliotek, der også fungerer som stille - og legerum for de største børn.

 

Vi har en bålplads på børnehavens legeplads, hvor vi laver mad over bål en gang om måneden.