Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Lærkereden

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Lærkereden

Fuglebakken 26
5210 Odense NV
63 75 52 90

Åbningstider

Mandag - Onsdag 06.30-16.35
Torsdag 06.30-16.45
Fredag 06.30-16.15

Daglig pædagogisk leder

Jakob Stenmann Hansen

I Lærkereden ser vi det som vores fornemmeste opgave at sikre hvert eneste lille barn god trivsel og udvikling.For os er relationerne afgørende.

Vi har valgt at give barnet et tilhørsforhold til en basegruppe. Med et fast baseteam omkring barnet.

Herudover har hvert barn en kontakt pædagog, som hele barnets børnehave tid, har et særligt fokus på barnets udvikling og relations dannelse. Pædagogerne følger deres kontaktbørn så vidt muligt fra start til slut. I vil således som forældre have en pædagog som har et særligt blik for jeres barns samlede udvikling.

For os er det vigtigt at børnene befinder sig i et anerkendende miljø. At de oplever at blive forstået, set og værdsat  

Det giver nemlig barnet modet på og lysten til at lære mere.

 

Inklusion og sprog som overskrifter

Fordi børns læring er dybt funderet i det, at deltage i fællesskaber med andre børn.

Det er afgørende vigtigt for et barns udvikling at det sikres deltagelses mulighed i et betydningsfuldt fællesskab.


Er alle fællesskaber betydningsfulde?

Nej, hvis vi spørger børnene, så giver et fællesskab først mening, når barnet har medindflydelse og kan bidrage og kommunikere ind i det. Altså være betydningsfuld.

Ovenstående stiller store krav til at være reflekterende, opmærksomme og fleksible i vores planlægning af det pædagogiske arbejde, og vi elsker det.

Som forældre vil I blive inviteret ind i et samarbejdet om at skabe den bedste start for både jeres barn og det vigtige fællesskab han eller hun nu skal være en del af.