Spring til indhold

Dagligdagen i Børnehuset Honningkrukken

Her kan du læse om en dag i Børnehuset Honningkrukken

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Honningkrukken

Rismarksvej 105
5210 Odense NV
63 75 02 72

Åbningstider

Mandag - Onsdag 06.30-16.35
Torsdag 06.30-16.45
Fredag 06.30-16.15

Daglig pædagogisk leder

Linda Have

I Honningkrukken er udgangspunktet, at vi er ét hus og arbejder målrettet med at understøtte ”Den røde tråd” i barnets liv – fra vuggestue til barnet starter i Forårs SFO.

 

Vi har derfor indrettet os med forskellige læringsmiljøer på tværs af baserne. Derudover morgenåbner og eftermiddagslukker vi huset sammen.

 

Dagen er kendetegnet ved en genkendelig og fast struktur, således børnene er trygge og kendte med hverdagen.

 

I Honningkrukken har vi traditioner, der binder huset sammen på flere måder. Vi har årstidsbestemte traditioner i åbningstiden og ca. fire årlige familiearrangementer, hvor vi mødes om noget fælles og ofte spiser mad sammen.

 

Vores forældresamarbejde er en del af den bærende kraft for et velfungerende og bæredygtigt hus; både pædagogisk og praktisk. Vi prioritere, at være i åben og imødekommende dialog med alle forældre om stort set alle emner.

Du skal være opmærksom på, at video-streams kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs mere om cookies